Uw privacy:
De Spuitbuskunstenaar acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij jou in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop De Spuitbuskunstenaar persoonsgegevens van relaties w.o. prospects, klanten, leveranciers, stakeholders en bezoekers van onze website verwerkt. Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt De Spuitbuskunstenaar zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

Dit betekent dat wij:
• duidelijk, via deze privacyverklaring, vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
• het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
• persoonsgegevens verwerkt worden ter uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten en wij om toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is;
• passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• het recht respecteren om persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens:
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor De Spuitbuskunstenaar persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar overeenkomsten met relaties verzamelt en verwerkt De Spuitbuskunstenaar hiertoe contactgegevens w.o. naam, functie, zakelijke en/of beroepsmatige interesses, (zakelijke) mobiele telefoonnummer, (zakelijk) emailadres en (zakelijk) adres:
• Ben je een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij persoonsgegevens om een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak
of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden te kunnen verrichten, te kunnen factureren en vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten
van de overeenkomst.
• Ben je een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig
om te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling te kunnen plaatsen, facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt te kunnen communiceren over uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.
• Om relaties en haar medewerkers van onze (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media, waarbij De Spuitbuskunstenaar rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van afgenomen producten en/of diensten.
• Als je regelmatig bij ons bestelt en/of levert, zullen wij de opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om je in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en hier eventueel een aanbieding voor te doen. Wij hebben bij het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel een gerechtvaardigd belang, namelijk het informeren, promoten en verkopen van onze producten en diensten. Iedere keer dat wij een reclamemailing sturen, heb je de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.
• Ben je eenmalig klant bij ons, dan zullen wij u alleen reclameberichten toesturen als je ons daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.
• Je bent niet verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken. Als je ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Nieuwsbrief en contactformulier:
Wij zouden een nieuwsbrief kunnen gaan sturen waarmee wij geïnteresseerden informeren over producten en/of diensten. Je e-mailadres wordt slechts met jouw voorafgaande toestemming toe-gevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij je kunt afmelden. Als jij een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens de jij ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Jouw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten door De Spuitbuskunstenaar indien jij daarvoor toestemming hebt gegeven. Die toestemming kun jij altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar De Spuitbuskunstenaar, janhenk@spuitbuskunstenaar.nl, onder vermelding van AVG.

Publicatie:
Wij gaan vertrouwelijk met persoonsgegevens om en publiceren deze niet.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden:
Persoonsgegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van een met jou of met jouw bedrijf overeengekomen product of dienst. Ter bescherming van uw rechten eisen wij van deze derden (partners) dat zij passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te verwerken en te beschermen. Op onze website staan meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics. De gegevens worden automatisch gedeeld met dit bedrijf en wij doen dit om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers.

Beveiliging:
Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens, maakt De Spuitbuskunstenaar gebruik van technische en/of organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring:
De Spuitbuskunstenaar behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Indien De Spuitbuskunstenaar een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop De Spuitbuskunstenaar uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s) of in nieuwsbrieven. Wij adviseren om regelmatig op onze website te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht.

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens:
Heb jij na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wil jij gebruik maken van het recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens dan kun jij deze richten aan: De Spuitbuskunstenaar, Van der Duyn Van Maasdamstraat, 5344 HS Oss of e-mail: janhenk@spuitbuskunstenaar.nl.